3 Компании свързани с лицето СТЕФКА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА (виж второ ниво)
Companies connected to STEFKA PETROVA DIMITROVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
114003406ОГНЕУПОРНИ ГЛИНИ АД
OGNEUPORNI GLINI AD

Публични фондове Public money
  • 4 510 368,00 лв. от 3 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200709605Табак инвест АД
Tabak invest AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201403532РАЗЛОГ АСЕТС ЕАД
RAZLOG ASETS EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето СТЕФКА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
Check other registries about the person STEFKA PETROVA DIMITROVA

  • Има данни за лице с такива имена в декларациите на властта
  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More