4 Компании свързани с лицето ЮЛИЯ ВАСИЛЕВА БОРИСОВА (виж второ ниво)
Companies connected to YULIYA VASILEVA BORISOVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
122020693ЕТНА - КАРГО ООД
ETNA - KARGO OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200286742ЕТНА КАРГО ТРАНСПОРТ ООД
ETNA KARGO TRANSPORT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203715243ЕТНА КАРГО ИНВЕСТМЪНТС 1 ЕООД
ETNA KARGO INVESTMANTS 1 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203715353ЕТНА КАРГО ИНВЕСТМЪНТС ЕООД
ETNA KARGO INVESTMANTS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ЮЛИЯ ВАСИЛЕВА БОРИСОВА
Check other registries about the person YULIYA VASILEVA BORISOVA

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More