5 Компании свързани с лицето ХРИСТО ВЪЛЕВ ГОВЕДАРОВ (виж второ ниво)
Companies connected to HRISTO VALEV GOVEDAROV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
115339203КОНКУРЕНТ-ХРО - ПЕТКОВ, ГОВЕДАРОВ С-ИЕ СД
KONKURENT-HRO - PETKOV, GOVEDAROV S-IE SD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
115855262С. М. В. Е. ООД
S. M. V. E. OOD

Публични фондове Public money
  • 326 741,00 лв. от 4 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
160000582БАРБИЗОН ООД
BARBIZON OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202940870ЛАКТО ФОРС ООД
LAKTO FORS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
825193807БАРБИЗОН - ХРИСТО ГОВЕДАРОВ ЕТ
BARBIZON - HRISTO GOVEDAROV ET

Публични фондове Public money
  • 660 000,00 лв. от 2 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ХРИСТО ВЪЛЕВ ГОВЕДАРОВ
Check other registries about the person HRISTO VALEV GOVEDAROV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More