48 Компании свързани с лицето Росен Георгиев Милошев (виж второ ниво)
Companies connected to Rosen Georgiev Miloshev

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
103024242ЕМДИ - ЕМИЛ ДИМИТРОВ ЕТ
EMDI - EMIL DIMITROV ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
103512327МЕЛЧИН ЕООД
MELCHIN EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
103823381ПИКАДИЛИ ЕАД
PIKADILI EAD

Публични фондове Public money
 • 85 000,00 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
103976815ДОНА ООД
DONA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
104055707ИНТЕРХОТЕЛИ АД
INTERHOTELI AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
 • 643 083,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
  (фирмата е въведена в списъка на НАП през май.16)
105551161ФАНТИ-Г ООД
FANTI-G OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
 • 1 938 260,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
  (фирмата е въведена в списъка на НАП през април.2017)
106002201ВРАЧАНСКИ ТЕРИТОРИАЛЕН КАДАСТЪР ЕООД
VRACHANSKI TERITORIALEN KADASTAR EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
 • 12 482 875,93 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
  (фирмата е въведена в списъка на НАП през 28.февр.17)
106562659АГРОБИЗНЕС ООД
AGROBIZNES OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
106574565СИРЕНА СТИЛ ООД
SIRENA STIL OOD

Публични фондове Public money
 • 80 648,30 лв. от 2 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
110053625ОЛИМП СПОРТ ТЕТЕВЕН ООД
OLIMP SPORT TETEVEN OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
110060192ГЕНИМЕКС ГРУП ЕООД
GENIMEKS GRUP EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
114097836БИЛД ИНВЕСТ ЕООД
BILD INVEST EOOD

Публични фондове Public money
 • 3 427 301,44 лв. от 2 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
 • 1 504 887,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
  (фирмата е въведена в списъка на НАП през февр.13)
120569638БИ ЕНД ПИ ЕООД
BI END PI EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121083783ФИНМЕТАЛС ХОЛДИНГ ЕАД
FINMETALS HOLDING EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121344411БИЗНЕС-ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР СИМЕ АД
BIZNES-INOVATSIONEN TSENTAR SIME AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130067949ДОПЛЕЛОР ООД
DOPLELOR OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130561944СТУДЕНЕЦ 2001 АД
STUDENETS 2001 AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130950995ВАЛ ТИС 2001 ЕООД
VAL TIS 2001 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
 • 2 157 623,37 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
  (фирмата е въведена в списъка на НАП през 31.дек.16)
131058690Бургас мийт ЕООД
Burgas miyt EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131336879ХИДРОПОНТ М ООД
HIDROPONT M OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131358570ПРИНТ ИНВЕСТ 1 ЕООД
PRINT INVEST 1 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131393474ПИЕРО97 МА АД
PIERO97 MA AD

Публични фондове Public money
 • 8 311 863,00 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131398756ГАЛЕЛИ ООД
GALELI OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131566467АВОАР ГРУП ЕООД
AVOAR GRUP EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175108578Експо ООД
Ekspo OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175217595ИНТЕГРИРАНИ ПЪТНИ СИСТЕМИ АСФАЛТИ ЕООД
INTEGRIRANI PATNI SISTEMI ASFALTI EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175286221ВИТЕНДА АД
VITENDA AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175314610НЕФ ТЕЛЕКОМ БЪЛГАРИЯ ООД
NEF TELEKOM BALGARIYA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175410345СЪНИ РИВЪРСАЙД РЕЗИДЕНШЪЛ АД
SANI RIVARSAYD REZIDENSHAL AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175413416СЕНТРЪЛ ТЕХНО ДИВЕЛЪПМЪНТ 1 ЕООД
SENTRAL TEHNO DIVELAPMANT 1 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200520632БМТ-ИНВЕСТ АД
BMT-INVEST AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200873405ГенТо Милл ООД
GenTo Mill OOD

Публични фондове Public money
 • 2 962 357,51 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201235416ГЛОБАЛ АГРО ТРЕЙД ЕООД
GLOBAL AGRO TREYD EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201346612ТЪРГОВСКИ ПАРК ТРАКИЯ ЕАД
TARGOVSKI PARK TRAKIYA EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201352630ШИЙЛД ИНВЕСТМЪНТ АД
SHIYLD INVESTMANT AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201399351ШИП ИНВЕСТ ЕАД
SHIP INVEST EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201400597ГЛАС ИНДЪСТРИ ЕАД
GLAS INDASTRI EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201534443РИЪЛ ЕСТЕЙТ ПРОДЖЕКТС АД
RIAL ESTEYT PRODZHEKTS AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202264246Велдер Пропъртис ЕАД
Velder Propartis EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202544458ЕВРОБИЛД СОФИЯ ЕАД
EVROBILD SOFIYA EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202660570ПАСИФИК ИНВЕСТ АД
PASIFIK INVEST AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202661283Велес Груп АД
Veles Grup AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202662339РАВАС ИНВЕСТ АД
RAVAS INVEST AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202677782БАГИАНА ЕООД
BAGIANA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202855295РУСЕНСКА КОРАБОСТРОИТЕЛНИЦА ЗАПАД АД
RUSENSKA KORABOSTROITELNITSA ZAPAD AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203659883БЕСТ ИНВЕСТОРС ЕАД
BEST INVESTORS EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
814188716ВЕЛТ ЕООД
VELT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
835014779ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО ООД
HLEBOPROIZVODSTVO I SLADKARSTVO OOD

Публични фондове Public money
 • 7 500,00 лв. от 3 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето Росен Георгиев Милошев
Check other registries about the person Rosen Georgiev Miloshev

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More