5 Компании свързани с лицето ХРИСТИНА ВЛАДИМИРОВА ЕМИЛОВА (виж второ ниво)
Companies connected to HRISTINA VLADIMIROVA EMILOVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
131031774ВСЕКИДЕН ЕООД
VSEKIDEN EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200721415ВСЕКИДЕН МЕДИА ЕАД
VSEKIDEN MEDIA EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200803047ПЛАН 4 КОМЮНИКЕЙШЪН ООД
PLAN 4 KOMYUNIKEYSHAN OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202256769НЮ ДЕЙ ООД
NYU DEY OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204650499ЕЙЧ ТУ ЕЙЧ КОМЮНИКЕЙШЪНС ЕООД
EYCH TU EYCH KOMYUNIKEYSHANS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ХРИСТИНА ВЛАДИМИРОВА ЕМИЛОВА
Check other registries about the person HRISTINA VLADIMIROVA EMILOVA

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More