Последни статии в Биволъ

  Начало First || Помощ Help

  8 Компании свързани с лицето ЦВЕТЕЛИНА ТОДОРОВА ПЕЛТЕКОВА (виж второ ниво)
  Companies connected to TSVETELINA TODOROVA PELTEKOVA

  Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
  Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
  IDФирма
  Company
  Свързани с фирмата лица
  Connected persons
  115048055ПЕЛТЕКОВ ООД
  PELTEKOV OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  160108565СКАЙ БИЛДИНГС АД
  SKAY BILDINGS AD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  200706025ДЕЙ ЕНЕРДЖИ ООД
  DEY ENERDZHI OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  200735272РЕНЮ БЪЛГАРИЯ ООД
  RENYU BALGARIYA OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  201744559ДЕЙЛАЙТ ПРОДЖЕКТ СЪЛЮШЪНС ЕООД
  DEYLAYT PRODZHEKT SALYUSHANS EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  202912141РБГ ИНВЕСТ ЕАД
  RBG INVEST EAD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  203220847ЕД ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ АД
  ED ENTARTEYNMANT AD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  205007029ЕЛПОИНТ АД
  ELPOINT AD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data

  Проверки в други регистри за лицето ЦВЕТЕЛИНА ТОДОРОВА ПЕЛТЕКОВА
  Check other registries about the person TSVETELINA TODOROVA PELTEKOVA

  This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More