4 Компании свързани с лицето Стефан Владимиров Спасов (виж второ ниво)
Companies connected to Stefan Vladimirov Spasov

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
203202849еМобилити Интернешънъл АД
eMobiliti Interneshanal AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204584565ЕЛДРАЙВ ТАКСИ ЕООД
ELDRAYV TAKSI EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204787918РАЙД ШЕЪР БЪЛГАРИЯ АД
RAYD SHEAR BALGARIYA AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
205140218ЕЛДРАЙВ РЕНТ ЕАД
ELDRAYV RENT EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето Стефан Владимиров Спасов
Check other registries about the person Stefan Vladimirov Spasov

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More