2 Компании свързани с лицето ЛЮДМИЛА КИРИЛОВА АСЕНОВА (виж второ ниво)
Companies connected to LYUDMILA KIRILOVA ASENOVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
200899599ЛЮСИЕНД ЕООД
LYUSIEND EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
831152957ТЕМПО 94 ООД
TEMPO 94 OOD

Публични фондове Public money
  • 1 984 119,67 лв. от 4 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ЛЮДМИЛА КИРИЛОВА АСЕНОВА
Check other registries about the person LYUDMILA KIRILOVA ASENOVA

  • Има данни за лице с такива имена в декларациите на властта
  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност
  • Има данни за лице с такива имена сред официално оповестените лица със сметки в КТБ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More