4 Компании свързани с лицето ЛЮБОВ КИРИЛОВА ГЕВЕЗОВА (виж второ ниво)
Companies connected to LYUBOV KIRILOVA GEVEZOVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
131128134ВЕСТИТЕЛ БГ АД
VESTITEL BG AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200512013КРИСТАЛ УОТЪР ЕООД
KRISTAL UOTAR EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201392047ТОП СДЕЛКИ ООД
TOP SDELKI OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
20305837711235 ЕООД
11235 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ЛЮБОВ КИРИЛОВА ГЕВЕЗОВА
Check other registries about the person LYUBOV KIRILOVA GEVEZOVA

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More