1 Компании свързани с лицето СИЛВИЯ АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА (виж второ ниво)
Companies connected to SILVIYA ANGELOVA GEORGIEVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
200379673ВЕРСАНТЕ ООД
VERSANTE OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
  • 299 933,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
    (фирмата е въведена в списъка на НАП през юли.16)

Проверки в други регистри за лицето СИЛВИЯ АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА
Check other registries about the person SILVIYA ANGELOVA GEORGIEVA

  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More