3 Компании свързани с лицето Христо Георгиев Пъпанов (виж второ ниво)
Companies connected to Hristo Georgiev Papanov

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
175349045ЖАН ПРОТОГЕРОВ ЕООД
ZHAN PROTOGEROV EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202916047ПРО ИНВЕСТ 2014 ООД
PRO INVEST 2014 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204558360ФИН ИНВЕСТ 1 ЕООД
FIN INVEST 1 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето Христо Георгиев Пъпанов
Check other registries about the person Hristo Georgiev Papanov

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More