5 Компании свързани с лицето МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ ПЕТРОВ (виж второ ниво)
Companies connected to MIROSLAV DIMITROV PETROV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
121562981МИРЕЛ - 98 - МИРОСЛАВ ПЕТРОВ ЕТ
MIREL - 98 - MIROSLAV PETROV ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201070459ТУ РИВЪРС АД
TU RIVARS AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201329680ТУ РИВЪРС КОМПЛЕКС ЕАД
TU RIVARS KOMPLEKS EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202988819ЕМ ЕНД ДИ ФИЛМС ЕООД
EM END DI FILMS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203653097МИРЕЛ ИНВЕСТ ЕООД
MIREL INVEST EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
Check other registries about the person MIROSLAV DIMITROV PETROV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More