4 Компании свързани с лицето ПЛАМЕН АТАНАСОВ ТАНКОВ (виж второ ниво)
Companies connected to PLAMEN ATANASOV TANKOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
112044589СТРОЙМАТ ЕООД
STROYMAT EOOD

Публични фондове Public money
  • 102 000,00 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201440385ТАНКОВ АРХИТЕКТС ЕООД
TANKOV ARHITEKTS EOOD

Публични фондове Public money
  • 55 000,00 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
  • 147 435,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
    (фирмата е въведена в списъка на НАП през окт.15)
201958723,,ТАНКОВКОМЕРС ЕООД
,,TANKOVKOMERS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204598956Секвоя Резиденс ООД
Sekvoya Rezidens OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ПЛАМЕН АТАНАСОВ ТАНКОВ
Check other registries about the person PLAMEN ATANASOV TANKOV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More