7 Компании свързани с лицето ДИНКО ГОСПОДИНОВ ЧАФУДОВ (виж второ ниво)
Companies connected to DINKO GOSPODINOV CHAFUDOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
131370600ХАРМАНИ ПРОПЪРТИС ЕООД
HARMANI PROPARTIS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
147189629СТЕЛИ 77 ЕООД
STELI 77 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
147231958ТАРФА БИЙЧ ДИВЕЛЪПМЪНТС ООД
TARFA BIYCH DIVELAPMANTS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200691153КУУЛ БИЙЧ ООД
KUUL BIYCH OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200800599ГОУСТ МЕНИДЖМЪНТ ООД
GOUST MENIDZHMANT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201500163ПЕЙКОМ ЕООД
PEYKOM EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203826186Али и Баба ООД
Ali i Baba OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ДИНКО ГОСПОДИНОВ ЧАФУДОВ
Check other registries about the person DINKO GOSPODINOV CHAFUDOV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More