18 Компании свързани с лицето СТЕФАН АСЕНОВ КОСЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to STEFAN ASENOV KOSEV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
103625321ТЕЛЕМОНД ООД
TELEMOND OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
103823381ПИКАДИЛИ ЕАД
PIKADILI EAD

Публични фондове Public money
 • 85 000,00 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
103924334КОРИНТ ЕООД
KORINT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • КОРИНТ
  KORINT

  Последен запис/Last Deed:
  2008-10-21 14:43:14 TransformingCompany

  Първи запис/First Deed:
  2008-10-21 14:43:14 TransformingCompany
 • СТЕФАН АСЕНОВ КОСЕВ
  STEFAN ASENOV KOSEV

  Последен запис/Last Deed:
  2008-04-14 10:52:05 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2008-04-14 10:52:05 Manager
 • ТЕЛЕМОНД
  TELEMOND

  Последен запис/Last Deed:
  2008-10-21 14:43:14 Successor703

  Първи запис/First Deed:
  2008-04-14 10:52:05 SoleCapitalOwner
130459398БАГРА ЕКСПРЕС ООД
BAGRA EKSPRES OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
148123070ПАЛИО ЕООД
PALIO EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • ТЕЗЕЙ 2
  TEZEY 2

  Последен запис/Last Deed:
  2016-01-20 10:30:06 TransformingCompany

  Първи запис/First Deed:
  2016-01-20 10:30:06 TransformingCompany
 • ПАЛИО
  PALIO

  Последен запис/Last Deed:
  2016-01-20 10:30:06 Successor703

  Първи запис/First Deed:
  2016-01-20 10:30:06 Successor703
 • СТЕФАН АСЕНОВ КОСЕВ
  STEFAN ASENOV KOSEV

  Последен запис/Last Deed:
  2008-08-08 15:17:11 SoleCapitalOwner

  Първи запис/First Deed:
  2008-08-08 15:17:11 SoleCapitalOwner
200102797ГАМА ПРОПЪРТИС ООД
GAMA PROPARTIS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200292485КОФИ КЪМПАНИ ООД
KOFI KAMPANI OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200466142КВС ООД
KVS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200510261РИДЖЪНТС ПРОПЪРТИ АДВАЙЗЪРС АД
RIDZHANTS PROPARTI ADVAYZARS AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200546250ПАЛИО 1 ЕООД
PALIO 1 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200546325ТЕЗЕЙ ЕООД
TEZEY EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200560403СК ПРОПЪРТИ ЕООД
SK PROPARTI EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201056872СК РИТЕЙЛ ЕООД
SK RITEYL EOOD

Публични фондове Public money
 • 0,00 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201064794РИТЕЙЛ ФРАНЧАЙЗ ООД
RITEYL FRANCHAYZ OOD

Публични фондове Public money
 • 0,00 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201102163РИТЕЙЛ ФРАНЧАЙЗ 1 ООД
RITEYL FRANCHAYZ 1 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203537192ТЕЗЕЙ 2 ЕООД
TEZEY 2 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • ТЕЗЕЙ 2
  TEZEY 2

  Последен запис/Last Deed:
  2016-01-20 10:30:06 TransformingCompany

  Първи запис/First Deed:
  2016-01-20 10:30:06 TransformingCompany
 • ПАЛИО
  PALIO

  Последен запис/Last Deed:
  2016-01-20 10:30:06 Successor703

  Първи запис/First Deed:
  2015-06-17 17:35:10 ShareTransfer
  Buy from: “Гама Пропъртис” ООД 249800
 • СТЕФАН АСЕНОВ КОСЕВ
  STEFAN ASENOV KOSEV

  Последен запис/Last Deed:
  2015-05-07 14:48:36 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2015-05-07 14:48:36 Manager
 • ГАМА ПРОПЪРТИС
  GAMA PROPARTIS

  Последен запис/Last Deed:
  2015-06-17 17:35:10 ShareTransfer
  Sell to: Палио ЕООД 249800

  Първи запис/First Deed:
  2015-05-07 14:48:36 SoleCapitalOwner
203974822ПАЛАХ ЕООД
PALAH EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • СТЕФАН АСЕНОВ КОСЕВ
  STEFAN ASENOV KOSEV

  Последен запис/Last Deed:
  2016-03-28 17:01:11 ShareTransfer
  Buy from: ТЕЛЕМОНД ООД 1499500

  Първи запис/First Deed:
  2016-03-15 11:11:26 Manager
 • ТЕЛЕМОНД
  TELEMOND

  Последен запис/Last Deed:
  2016-03-28 17:01:11 ShareTransfer
  Sell to: Стефан Асенов Косев 1499500

  Първи запис/First Deed:
  2016-03-15 11:11:26 SoleCapitalOwner
204461469ПАЛАХ БЪЛГАРИЯ ЕАД
PALAH BALGARIYA EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • СТЕФАН АСЕНОВ КОСЕВ
  STEFAN ASENOV KOSEV

  Последен запис/Last Deed:
  2017-02-16 14:35:45 Director

  Първи запис/First Deed:
  2017-02-16 14:35:45 Director
 • ПАЛИО
  PALIO

  Последен запис/Last Deed:
  2017-02-16 14:35:45 Director

  Първи запис/First Deed:
  2017-02-16 14:35:45 Director
 • ТЕЗЕЙ
  TEZEY

  Последен запис/Last Deed:
  2017-02-16 14:35:45 Director

  Първи запис/First Deed:
  2017-02-16 14:35:45 Director
 • ПАЛАХ
  PALAH

  Последен запис/Last Deed:
  2017-02-16 14:35:45 SoleCapitalOwner

  Първи запис/First Deed:
  2017-02-16 14:35:45 SoleCapitalOwner

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More