6 Компании свързани с лицето ПЛАМЕН ДИМОВ АНГЕЛОВ (виж второ ниво)
Companies connected to PLAMEN DIMOV ANGELOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
118005592ЛЕСИЛХАРТ АД
LESILHART AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
118031666ДМС - ПЛАМЕН АНГЕЛОВ ЕТ
DMS - PLAMEN ANGELOV ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131383252ДУНАВСКИ ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК АД
DUNAVSKI INDUSTRIALEN PARK AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175035429ИЗТОЧНО РЕЧНО ПАРАХОДСТВО ЕООД
IZTOCHNO RECHNO PARAHODSTVO EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201684546ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА - СИЛИСТРА ЕАД
INDUSTRIALNA ZONA - SILISTRA EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203845674И-УЕЙСТ СИЛИСТРА АД
I-UEYST SILISTRA AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ПЛАМЕН ДИМОВ АНГЕЛОВ
Check other registries about the person PLAMEN DIMOV ANGELOV

  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More