10 Компании свързани с лицето МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА (виж второ ниво)
Companies connected to MILENA GEORGIEVA STOYANOVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
111573785ЕДИКА ООД
EDIKA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
111591267ТЕЯК ЕООД
TEYAK EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
  • 469 079,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
    (фирмата е въведена в списъка на НАП през юли.16)
130491008МАТАРЕЗЕ ЕООД
MATAREZE EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131331444АЛФА ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД
ALFA GEYM TEHNOLODZHI EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
160127284ВАГО ЕООД
VAGO EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175220075ЧИСТО АД
CHISTO AD

Публични фондове Public money
  • 86 941,40 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175261499ЙОВЕВИ ЕООД
YOVEVI EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200604472СНЕЖАНА КРЪСТЕВА - БЕРКОВИЦА ООД
SNEZHANA KRASTEVA - BERKOVITSA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200813582КЛИК СОФТУЕР И КОМУНИКАЦИИ ЕООД
KLIK SOFTUER I KOMUNIKATSII EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204201508ЕМ ДЖИ КОП ЕООД
EM DZHI KOP EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА
Check other registries about the person MILENA GEORGIEVA STOYANOVA

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More