8 Компании свързани с лицето МАРИН ИВАНОВ ДОКОВ (виж второ ниво)
Companies connected to MARIN IVANOV DOKOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
102853507КЕРАМИК СИТИ ООД
KERAMIK SITI OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121172431ДЖЕСИКА-СОФИЯ ООД
DZHESIKA-SOFIYA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130049584Б.С.М. ГРУП ООД
B.S.M. GRUP OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175421651ДЖИ ЕМ ЕР ООД
DZHI EM ER OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201632295СИНИЪРС ТЕНИС ООД
SINIARS TENIS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201939281ТИМИ 2012 ООД
TIMI 2012 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202372510РЕНТАЛ ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ АД
RENTAL PROPARTI MENIDZHMANT AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203652561Джесика Естейт АД
Dzhesika Esteyt AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More