1 Компании свързани с лицето БАНКАДСК ЕАД -121830616 ; НЕШЪНЪЛ СЕЙВИНГС ЕНД КЪМЪРШЪЛ БАНК ЛИМИТИД/ОТП БАНК/ (виж второ ниво)
Companies connected to BANKADSK EAD -121830616 ; NESHANAL SEYVINGS END KAMARSHAL BANK LIMITID/OTP BANK/

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
201476584ДОРАДО 1 ЕООД
DORADO 1 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето БАНКАДСК ЕАД -121830616 ; НЕШЪНЪЛ СЕЙВИНГС ЕНД КЪМЪРШЪЛ БАНК ЛИМИТИД/ОТП БАНК/
Check other registries about the person BANKADSK EAD -121830616 ; NESHANAL SEYVINGS END KAMARSHAL BANK LIMITID/OTP BANK/

Wrong query SELECT id FROM pep WHERE MATCH('БАНКАДСК ЕАД -121830616 ; НЕШЪНЪЛ СЕЙВИНГС ЕНД КЪМЪРШЪЛ БАНК ЛИМИТИД/ОТП БАНК/') LIMIT 0, 200 OPTION ranker = sph04, max_matches=200Wrong query SELECT id FROM ktbofficials WHERE MATCH('БАНКАДСК ЕАД -121830616 ; НЕШЪНЪЛ СЕЙВИНГС ЕНД КЪМЪРШЪЛ БАНК ЛИМИТИД/ОТП БАНК/') LIMIT 0, 200 OPTION ranker = sph04, max_matches=200

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More