4 Компании свързани с лицето НИКОЛАЙ ПЕНКОВ НИКОЛОВ (виж второ ниво)
Companies connected to NIKOLAY PENKOV NIKOLOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
130839411СИСТЕК ХОЛДИНГ АД
SISTEK HOLDING AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200616802НИТА-09 ООД
NITA-09 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202867803СПРИНГ ЕЪР БГ ЕООД
SPRING EAR BG EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203180096ЕЙЧЕН ЕЪР ООД
EYCHEN EAR OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето НИКОЛАЙ ПЕНКОВ НИКОЛОВ
Check other registries about the person NIKOLAY PENKOV NIKOLOV

  • Има данни за лице с такива имена в декларациите на властта
  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More