6 Компании свързани с лицето ТОДОР МИЛЧОВ ЕФТИМОВ (виж второ ниво)
Companies connected to TODOR MILCHOV EFTIMOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
030431280АСТА - ТОДОР ЕВТИМОВ ЕТ
ASTA - TODOR EVTIMOV ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121506411СПРИНТ 21 ООД
SPRINT 21 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
126003442АВТОМАТИКА АД
AVTOMATIKA AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131069344ДАГРЕФ КОНСУЛТ ООД
DAGREF KONSULT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131170279СТРАГИТЕ АД
STRAGITE AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202238785БРТ-234 АД
BRT-234 AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ТОДОР МИЛЧОВ ЕФТИМОВ
Check other registries about the person TODOR MILCHOV EFTIMOV

Wrong query SELECT id FROM agents WHERE MATCH('@Name ТОДОР @SecondName @ThirdName МИЛЧОВ @CheckResult неустановена принадлежност') LIMIT 0, 200 OPTION ranker = sph04, max_matches=200Wrong query SELECT id FROM agents WHERE MATCH('@Name ТОДОР @SecondName @ThirdName МИЛЧОВ @CheckResult Решение') LIMIT 0, 200 OPTION ranker = sph04, max_matches=200

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More