3 Компании свързани с лицето ДЕЯН БОЯНОВ МАРИЯНОВ (виж второ ниво)
Companies connected to DEYAN BOYANOV MARIYANOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
122055616ЛИБЕРО ЕАД
LIBERO EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130846683ДРАФТ ЕООД
DRAFT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175147667ТАУЪР СОФИЯ ЕООД
TAUAR SOFIYA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More