2 Компании свързани с лицето ДИМИТЪР ИВАНОВ МИЛАНОВ (виж второ ниво)
Companies connected to DIMITAR IVANOV MILANOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
121576032БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ АД
BALGARSKA HOLDINGOVA KOMPANIYA AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121659179БЪЛГАРСКА ИНДУСТРИАЛНА КОМПАНИЯ АД
BALGARSKA INDUSTRIALNA KOMPANIYA AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ДИМИТЪР ИВАНОВ МИЛАНОВ
Check other registries about the person DIMITAR IVANOV MILANOV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More