2 Компании свързани с лицето ДЕСИСЛАВА НИКОЛОВА ФИЛЧЕВА (виж второ ниво)
Companies connected to DESISLAVA NIKOLOVA FILCHEVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
121682733БЪЛГАРСКА КОМПАНИЯ ЗА ТЕКСТИЛ АД
BALGARSKA KOMPANIYA ZA TEKSTIL AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
831157463ПАРК ХОТЕЛ МОСКВА АД
PARK HOTEL MOSKVA AD

Публични фондове Public money
  • 0,00 лв. от 9 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ДЕСИСЛАВА НИКОЛОВА ФИЛЧЕВА
Check other registries about the person DESISLAVA NIKOLOVA FILCHEVA

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More