2 Компании свързани с лицето СТОЯН ГЕОРГИЕВ ПАРПУЛОВ (виж второ ниво)
Companies connected to STOYAN GEORGIEV PARPULOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
112516812ПАЗАР НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ - ПАЗАРДЖИК АД
PAZAR NA PROIZVODITELYA - PAZARDZHIK AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
822103473ПАКО АД
PAKO AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето СТОЯН ГЕОРГИЕВ ПАРПУЛОВ
Check other registries about the person STOYAN GEORGIEV PARPULOV

  • Има данни за лице с такива имена в декларациите на властта
  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More