9 Компании свързани с лицето ЯВОР КОСТОВ КОМИТОВ (виж второ ниво)
Companies connected to YAVOR KOSTOV KOMITOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
124720000ТОРНАДО ЕООД
TORNADO EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202897497ТОРНАДО - Д ЕООД
TORNADO - D EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202915753ТОРНАДО 11 ЕООД
TORNADO 11 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202915792ТОРНАДО 10 ЕООД
TORNADO 10 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203103986ТОРНАДО 12 ЕООД
TORNADO 12 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203162575ТОРНАДО 15 ЕООД
TORNADO 15 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203267779ТОРНАДО 14 ЕООД
TORNADO 14 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203412096ТОРНАДО 17 ЕООД
TORNADO 17 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203466279ТОРНАДО 16 ЕООД
TORNADO 16 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More