2 Компании свързани с лицето ЕЛКА БОРИСОВА ТОДОРОВА (виж второ ниво)
Companies connected to ELKA BORISOVA TODOROVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
176842062Дружество за приятелство с Република Туркменистан ASSOC
Druzhestvo za priyatelstvo s Republika Turkmenistan ASSOC

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202066983БЪЛГЕРИЪН СТОУН ГРУП ЕООД
BALGERIAN STOUN GRUP EOOD

Публични фондове Public money
  • 1 220 235,00 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ЕЛКА БОРИСОВА ТОДОРОВА
Check other registries about the person ELKA BORISOVA TODOROVA

  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More