7 Компании свързани с лицето СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ПАВЛОВ (виж второ ниво)
Companies connected to STEFAN GEORGIEV PAVLOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
148005887СОЛЕЙ 06 ООД
SOLEY 06 OOD

Публични фондове Public money
  • 14 062 963,69 лв. от 25 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
148108410МСВ-ПЛАСТ ООД
MSV-PLAST OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
148143322КОНСТРУМАКС ООД
KONSTRUMAKS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200671834СОЛЕЙ СТИЛ ГРУП ООД
SOLEY STIL GRUP OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200932138СИТИДЕНС ООД
SITIDENS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201257754СОЛЕЙ БИЛД ООД
SOLEY BILD OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203631955СТЕФЛЕНА ЕООД
STEFLENA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ПАВЛОВ
Check other registries about the person STEFAN GEORGIEV PAVLOV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More