3 Компании свързани с лицето Александър Иванов Цветков (виж второ ниво)
Companies connected to Aleksandar Ivanov TSvetkov

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
121378844МАД ООД
MAD OOD

Публични фондове Public money
  • 470 400,00 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130124987МАД ГРУП ООД
MAD GRUP OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204104062АртКарс ООД
ArtKars OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето Александър Иванов Цветков
Check other registries about the person Aleksandar Ivanov TSvetkov

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More