4 Компании свързани с лицето СВЕТОСЛАВ НИКОЛАЕВ СЛАВОВ (виж второ ниво)
Companies connected to SVETOSLAV NIKOLAEV SLAVOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
147012715СИДАЛ ООД
SIDAL OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200592917СИ ГРУП - СЛАВОВ ИНВЕСТМЪНТ ООД
SI GRUP - SLAVOV INVESTMANT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201871656АС БИЛДИНГ ИНЖЕНЕРИНГ ООД
AS BILDING INZHENERING OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
  • 214 915,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
    (фирмата е въведена в списъка на НАП през 02.2014)
202003050СПЕКТЪРБИЛД ООД
SPEKTARBILD OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето СВЕТОСЛАВ НИКОЛАЕВ СЛАВОВ
Check other registries about the person SVETOSLAV NIKOLAEV SLAVOV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More