Последни статии в Биволъ

  Начало First || Помощ Help

  3 Компании свързани с лицето ХРИСТО СТОЯНОВ ЮНГАРЕВ (виж второ ниво)
  Companies connected to HRISTO STOYANOV YUNGAREV

  Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
  Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
  IDФирма
  Company
  Свързани с фирмата лица
  Connected persons
  041069263НЕСТЛЕ АЙС КРИЙМ БЪЛГАРИЯ АД
  NESTLE AYS KRIYM BALGARIYA AD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  122053355ДЯДО ЛИБЕН ООД
  DYADO LIBEN OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  831622969ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ ЕАД
  EL BI BULGARIKUM EAD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data

  Проверки в други регистри за лицето ХРИСТО СТОЯНОВ ЮНГАРЕВ
  Check other registries about the person HRISTO STOYANOV YUNGAREV

  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

  This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More