3 Компании свързани с лицето ВАНЬО ГЕОРГИЕВ ПОПОВ (виж второ ниво)
Companies connected to VANYO GEORGIEV POPOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
200198089ИВ И ВАН 08 ООД
IV I VAN 08 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200642380БИОЛАЙФ ООД
BIOLAYF OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201180350БИОЛАЙФ - И ООД
BIOLAYF - I OOD

Публични фондове Public money
  • 4 623 888,00 лв. от 13 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More