6 Компании свързани с лицето Роберт Марко Краузе (виж второ ниво)
Companies connected to Robert Marko Krauze

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
122049129ПРОФЕКС ХЛЯБ-С ЕАД
PROFEKS HLYAB-S EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131509808Керамикс АД
Keramiks AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175277966ИКЕР ООД
IKER OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175420131ФАЙН КОНСТРЪКШЪН ООД
FAYN KONSTRAKSHAN OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200598425РИВЕЛА ИМОТИ ЕАД
RIVELA IMOTI EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203011395ПРИМОРСКО ШОП ЕООД
PRIMORSKO SHOP EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More