1 Компании свързани с лицето ПРИМА ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТЕД - МАЛТА (виж второ ниво)
Companies connected to PRIMA INVESTMANTS LIMITED - MALTA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
175259772ОКСФОРД ЛЕНД ФЪНД ЕАД
OKSFORD LEND FAND EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ПРИМА ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТЕД - МАЛТА
Check other registries about the person PRIMA INVESTMANTS LIMITED - MALTA

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More