8 Компании свързани с лицето АНДРЕЙ СВЕТОСЛАВОВ ГЕКОВ (виж второ ниво)
Companies connected to ANDREY SVETOSLAVOV GEKOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
113001345СК-13 ПЪТСТРОЙ АД
SK-13 PATSTROY AD

Публични фондове Public money
  • 285 112 547,06 лв. от 54 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
113048957СК-13 ХОЛД-ИНГ АД
SK-13 HOLD-ING AD

Публични фондове Public money
  • 61 743 764,63 лв. от 25 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
115892606БУЛТУР ГРУП ООД
BULTUR GRUP OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131220853СИНКО-ИНЖЕНЕРИНГ АД
SINKO-INZHENERING AD

Публични фондове Public money
  • 592 221,20 лв. от 30 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
160113676НОВА ОРИЗОВА КОМПАНИЯ ООД
NOVA ORIZOVA KOMPANIYA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175314425АЙ ТИ ЕМ ЕС ООД
AY TI EM ES OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201240840ГИС 2010 ЕООД
GIS 2010 EOOD

Публични фондове Public money
  • 25 097,13 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204291651КЕЙ ЕНД ДЖИ ФАЙНАНС ООД
KEY END DZHI FAYNANS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето АНДРЕЙ СВЕТОСЛАВОВ ГЕКОВ
Check other registries about the person ANDREY SVETOSLAVOV GEKOV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More