10 Компании свързани с лицето АЛЕКСАНДЪР БОГОМИЛОВ ВЕЛИЧКОВ (виж второ ниво)
Companies connected to ALEKSANDAR BOGOMILOV VELICHKOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
102819348ПОМОРИЕ ВИНЯРД АД
POMORIE VINYARD AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121501026ФАСТКОМ 97 ООД
FASTKOM 97 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121800644ЛУКОЙЛ ПЕТРОЛ - В ЛИКВИДАЦИЯ ЕАД
LUKOYL PETROL - V LIKVIDATSIYA EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130343251ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЛУКОЙЛ ГАРАНТ-БЪЛГАРИЯ АД
PENSIONNOOSIGURITELNO DRUZHESTVO LUKOYL GARANT-BALGARIYA AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130997347ЛУКОЙЛ ГАРАНТ БРОКЕР АД
LUKOYL GARANT BROKER AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131268271Д ЕНД Д-АГЕНЦИЯ ЗА ПРОУЧВАНЕ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА АД
D END D-AGENTSIYA ZA PROUCHVANE I VRAZKI S OBSHTESTVENOSTTA AD

Публични фондове Public money
  • 3 030 053,00 лв. от 6 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131477470АВА ПАРТНЬОРИ ООД
AVA PARTNYORI OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175322678711 ПАРК АД
711 PARK AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175452928НЕГА КОНСУЛТ ЕООД
NEGA KONSULT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
825240908ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ЦКБ-СИЛА АД
PENSIONNOOSIGURITELNO AKTSIONERNO DRUZHESTVO TSKB-SILA AD

Публични фондове Public money
  • 0,00 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето АЛЕКСАНДЪР БОГОМИЛОВ ВЕЛИЧКОВ
Check other registries about the person ALEKSANDAR BOGOMILOV VELICHKOV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More