6 Компании свързани с лицето МИРОСЛАВ ЦВЕТАНОВ КАМЕНОВ (виж второ ниво)
Companies connected to MIROSLAV TSVETANOV KAMENOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
201013732ГЛОБЪЛ АКАУНТИНГ ЕООД
GLOBAL AKAUNTING EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201252320АДВЕНЧЪР СТОРИ ООД
ADVENCHAR STORI OOD

Публични фондове Public money
  • 96 900,00 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202696626Глобъл Такс ЕООД
Global Taks EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203377072ГЛОБЪЛ ОДИТИНГ ЕООД
GLOBAL ODITING EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204718726Глобъл Ашурънс ЕООД
Global Ashurans EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
205062449Проспект Капитал ЕАД
Prospekt Kapital EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето МИРОСЛАВ ЦВЕТАНОВ КАМЕНОВ
Check other registries about the person MIROSLAV TSVETANOV KAMENOV

  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More