3 Компании свързани с лицето Желязко Симеонов Кочарков (виж второ ниво)
Companies connected to ZHelyazko Simeonov Kocharkov

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
200979696МИХОВ и КО ТРАНС ООД
MIHOV i KO TRANS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201463028ЖЕКО БАУ ЕООД
ZHEKO BAU EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201906534КАЯВА ИНЖЕНЕРИНГ ООД
KAYAVA INZHENERING OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето Желязко Симеонов Кочарков
Check other registries about the person ZHelyazko Simeonov Kocharkov

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More