5 Компании свързани с лицето МИХАЕЛА НИКОЛАЕВА КОЛЕВА (виж второ ниво)
Companies connected to MIHAELA NIKOLAEVA KOLEVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
131057477ИП ИНТЕРКАПИТАЛ МАРКЕТС АД
IP INTERKAPITAL MARKETS AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175087486ВИП КАРС ООД
VIP KARS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175245089БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД
BI DZHI AY GRUP AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201624613ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ ЕАД
FYUCHARS KEPITAL EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203924627ИКМ ПЕРСИЯ ЕАД
IKM PERSIYA EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето МИХАЕЛА НИКОЛАЕВА КОЛЕВА
Check other registries about the person MIHAELA NIKOLAEVA KOLEVA

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More