2 Компании свързани с лицето Владимир Тодоров Теохарев (виж второ ниво)
Companies connected to Vladimir Todorov Teoharev

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
201343527Криейтив Бизнес Корпорейшън ЕООД
Krieytiv Biznes Korporeyshan EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201605723ПЪРВО ИНТЕРВЮ ООД
PARVO INTERVYU OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето Владимир Тодоров Теохарев
Check other registries about the person Vladimir Todorov Teoharev

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More