16 Компании свързани с лицето МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ МИТЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to MIROSLAV DIMITROV MITEV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
102850888КРУИЗИ ООД
KRUIZI OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
102858760СОЛАРИС ТУР ООД
SOLARIS TUR OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
116553313КЕРАМИКА УНО ООД
KERAMIKA UNO OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
119102372МИРОСЛАВ - МИРОСЛАВ МИТЕВ ЕТ
MIROSLAV - MIROSLAV MITEV ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175253303ВЕП 2007 АД
VEP 2007 AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175455454ВЕП ГОРУН ЕООД
VEP GORUN EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175455461ГОРУН ИНВЕСТ ЕООД
GORUN INVEST EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175455486ВЕП Горичане ЕООД
VEP Gorichane EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175460825ГОРУН ЕНЕРДЖИ ЕООД
GORUN ENERDZHI EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175462121ВЕП ИНВЕСТ ЕООД
VEP INVEST EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200114162ГОРИЦА ЕНЕРДЖИ ЕООД
GORITSA ENERDZHI EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200114212ГОРИЧАНЕ ЕНЕРДЖИ ЕООД
GORICHANE ENERDZHI EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200589967СЕЙЛСМАР ООД
SEYLSMAR OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201392314БЪЛГЕРИАН ХИДРОФОЙЛ ООД
BALGERIAN HIDROFOYL OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201727887Летище Кълвача ЕАД
Letishte Kalvacha EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203025498КРУИЗИ 43 ЕООД
KRUIZI 43 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ МИТЕВ
Check other registries about the person MIROSLAV DIMITROV MITEV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More