6 Компании свързани с лицето ОЛИВИЕ ФО (виж второ ниво)
Companies connected to OLIVIE FO

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
113509219СТОМАНА-ИНДЪСТРИ АД
STOMANA-INDASTRI AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
115252741СТИЛМЕТ АД
STILMET AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130144438СОФИЯ МЕД АД
SOFIYA MED AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131179463ЕНЕРДЖИ СОЛЮШЪНС АД
ENERDZHI SOLYUSHANS AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
831126001ТЕПРО МЕТАЛ ЕАД
TEPRO METAL EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
831757874СТИЙЛМЕТ АД
STIYLMET AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ОЛИВИЕ ФО
Check other registries about the person OLIVIE FO

Wrong query SELECT id FROM agents WHERE MATCH('@Name ОЛИВИЕ @SecondName ФО @ThirdName @CheckResult неустановена принадлежност') LIMIT 0, 200 OPTION ranker = sph04, max_matches=200Wrong query SELECT id FROM agents WHERE MATCH('@Name ОЛИВИЕ @SecondName ФО @ThirdName @CheckResult Решение') LIMIT 0, 200 OPTION ranker = sph04, max_matches=200

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More