5 Компании свързани с лицето РОСЕН ВАСИЛЕВ СТОЯНОВ (виж второ ниво)
Companies connected to ROSEN VASILEV STOYANOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
119030898ВИНИ АД
VINI AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
126664739ЧАНЛЪКА ООД
CHANLAKA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131151407ВИНИКОМЕРС ЕАД
VINIKOMERS EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131350462Ричлайн Консулт ЕАД
Richlayn Konsult EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201374024Еко Чикън ЕАД
Eko CHikan EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето РОСЕН ВАСИЛЕВ СТОЯНОВ
Check other registries about the person ROSEN VASILEV STOYANOV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More