3 Компании свързани с лицето ВАЛЕНТИН ВЪЛЕВ МИТЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to VALENTIN VALEV MITEV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
131361010КОНСУЛТАНТСКА ГРУПА СОФИЯ ЕООД
KONSULTANTSKA GRUPA SOFIYA EOOD

Публични фондове Public money
  • 799 190,00 лв. от 3 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200692305ИНСТИТУТ ЗА АЛТЕРНАТИВНО РАЗВИТИЕ НА УМА ООД
INSTITUT ZA ALTERNATIVNO RAZVITIE NA UMA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201172841НАЦИОНАЛЕН ГАРАНЦИОНЕН ФОНД СОЛИДАРНОСТ АД
NATSIONALEN GARANTSIONEN FOND SOLIDARNOST AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More