19 Компании свързани с лицето ТЕОДОРА МИТКОВА КАРАИВАНОВА-ЛАЗАРОВА (виж второ ниво)
Companies connected to TEODORA MITKOVA KARAIVANOVA-LAZAROVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
103527286СТРОЙМОНТАЖ-КАМЧИЯ-2000 ЕООД
STROYMONTAZH-KAMCHIYA-2000 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
103597345МЕТАЛ-МАР-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
METAL-MAR-INZHENERING EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
103826979ЕЛКОТРАНС ООД
ELKOTRANS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
103832626ЕЛ КОМЕРС ГРУП АД
EL KOMERS GRUP AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
103847667МАРИНА ГАРДЪН ООД
MARINA GARDAN OOD

Публични фондове Public money
  • 743 139,38 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
103866272ЕКО ТУР ИНВЕСТ ЕООД
EKO TUR INVEST EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
103886385СТРОЙКОМ 1 ООД
STROYKOM 1 OOD

Публични фондове Public money
  • 2 133 066,03 лв. от 2 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
103951146АСПАРУХОВО ЛЕЙК ИНВЕСТМЪНТ КЪМПАНИ ООД
ASPARUHOVO LEYK INVESTMANT KAMPANI OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200010612ОФИС ЦЕНТЪР ВАРНА ООД
OFIS TSENTAR VARNA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200602375ГРИЙНФИШ БЪЛГАРИЯ ООД
GRIYNFISH BALGARIYA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200602560СКАЙФИШ ООД
SKAYFISH OOD

Публични фондове Public money
  • 0,00 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200605624ФИШ МАР БЪЛГАРИЯ ООД
FISH MAR BALGARIYA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200607963АКВАМАРИНИ ООД
AKVAMARINI OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200634907АРИНА ПЛОД АД
ARINA PLOD AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200640504ЙОВСТРОЙ ЕООД
YOVSTROY EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200640664СТОМАНА БИЛД ЕООД
STOMANA BILD EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204209953АЛИА ГРЕЙН ГРУП ООД
ALIA GREYN GRUP OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204815043КЕЙ ПИ ЕМ ДИ КОНСУЛТ ЕООД
KEY PI EM DI KONSULT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
813189167ФЕНИКС РЕКОМ ИНВЕСТ АД
FENIKS REKOM INVEST AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ТЕОДОРА МИТКОВА КАРАИВАНОВА-ЛАЗАРОВА
Check other registries about the person TEODORA MITKOVA KARAIVANOVA-LAZAROVA

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More