10 Компании свързани с лицето НЕВЕНА РУМЕНОВА ГАШАРОВА (виж второ ниво)
Companies connected to NEVENA RUMENOVA GASHAROVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
130857893АВ ПРОПЪРТИЗ ЕООД
AV PROPARTIZ EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131129147ВЕНИ СТУДИО АРХИТЕКТИ ЕООД
VENI STUDIO ARHITEKTI EOOD

Публични фондове Public money
  • 109 500,00 лв. от 3 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131207560ВЕНИ ДИЗАЙН ЕООД
VENI DIZAYN EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131451358БУКМАН ООД
BUKMAN OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175195693СОФТГРИМ АД
SOFTGRIM AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175195729СТРЕЙТЛАЙН ЕАД
STREYTLAYN EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175291097ДОНЕДИ АД
DONEDI AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175452928НЕГА КОНСУЛТ ЕООД
NEGA KONSULT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175452942ИНТЕГРЕЙТИД ВИЖЪНС ЕООД
INTEGREYTID VIZHANS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
831839660ВЕНИ-СТУДИО - НЕВЕНА ГАШАРОВА ЕТ
VENI-STUDIO - NEVENA GASHAROVA ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето НЕВЕНА РУМЕНОВА ГАШАРОВА
Check other registries about the person NEVENA RUMENOVA GASHAROVA

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More