4 Компании свързани с лицето ПЕТЪР ГОСПОДИНОВ ДИМИТРОВ (виж второ ниво)
Companies connected to PETAR GOSPODINOV DIMITROV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
124645327НИП - ИМПЕКС АД
NIP - IMPEKS AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
124651287НАИ АД
NAI AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
  • 227 548,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
    (фирмата е въведена в списъка на НАП през март.11)
124714346РИМ КАР ЕООД
RIM KAR EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200551482МАПАМАУНД ЕООД
MAPAMAUND EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ПЕТЪР ГОСПОДИНОВ ДИМИТРОВ
Check other registries about the person PETAR GOSPODINOV DIMITROV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More