3 Компании свързани с лицето БОЙКО БЛАГОЕВ НЕНКОВ (виж второ ниво)
Companies connected to BOYKO BLAGOEV NENKOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
109017411БОЙКО НЕНКОВ - ХИМЕКО-ЕКИ-Б ЕТ
BOYKO NENKOV - HIMEKO-EKI-B ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
109565009АЙ БИ ЕН ООД
AY BI EN OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
  • 683 173,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
    (фирмата е въведена в списъка на НАП през юни.15)
200509191Ен Джи Пауър ЕООД
En Dzhi Pauar EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More