Последни статии в Биволъ

  Начало First || Помощ Help

  8 Компании свързани с лицето ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ (виж второ ниво)
  Companies connected to IVAYLO GEORGIEV BORISOV

  Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
  Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
  IDФирма
  Company
  Свързани с фирмата лица
  Connected persons
  130185141ЕВРОМАРКЕТ КОМПРЕСОРС АД
  EVROMARKET KOMPRESORS AD

  Публични фондове Public money
  • 4 349 921,70 лв. от 28 общ. поръчки

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  131111964ЕВРОМАРКЕТ КАРИ АД
  EVROMARKET KARI AD

  Публични фондове Public money
  • 172 034,20 лв. от 2 общ. поръчки

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  131124118ЕВРОМАРКЕТ АУТОМОТИВ АД
  EVROMARKET AUTOMOTIV AD

  Публични фондове Public money
  • 214 725,00 лв. от 5 общ. поръчки

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  131433890ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН АД
  EVROMARKET KANSTRAKSHAN AD

  Публични фондове Public money
  • 83 666 401,62 лв. от 175 общ. поръчки

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  175401517ФЛУИДЕКС АД
  FLUIDEKS AD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  175458863РЕНТАМ АД
  RENTAM AD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  200424944ЕВРОМАРКЕТ ИНДЪСТРИАЛ АД
  EVROMARKET INDASTRIAL AD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  205075635Ай Тръкс ЕАД
  Ay Traks EAD

  Публични фондове Public money
  • 270 833,00 лв. от 1 общ. поръчки

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data

  Проверки в други регистри за лицето ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ
  Check other registries about the person IVAYLO GEORGIEV BORISOV

  This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More