1 Компании свързани с лицето ХИЙДУЕЛ ИНК. (виж второ ниво)
Companies connected to HIYDUEL INK.

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
202803665АЛМА ХОУМ ЕООД
ALMA HOUM EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ХИЙДУЕЛ ИНК.
Check other registries about the person HIYDUEL INK.

Wrong query SELECT id FROM agents WHERE MATCH('@Name ХИЙДУЕЛ @SecondName ИНК. @ThirdName @CheckResult неустановена принадлежност') LIMIT 0, 200 OPTION ranker = sph04, max_matches=200Wrong query SELECT id FROM agents WHERE MATCH('@Name ХИЙДУЕЛ @SecondName ИНК. @ThirdName @CheckResult Решение') LIMIT 0, 200 OPTION ranker = sph04, max_matches=200

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More